1. Home
  2. Over ons
  3. Bedrijfscultuur

Onze cultuur

De bedrijfscultuur van Van Lanschot Kempen is persoonlijk en biedt veel ruimte voor initiatief en ondernemerschap. Je kunt daardoor direct veel impact hebben in je eigen vakgebied en meewerken aan de toekomst van de wealth manager.

Ondernemersgeest. Vakmanschap. ToewijdingDiscretie. Specialisatie.

Dat zijn grote woorden waar iedereen ons aan kan houden, daar staan wij voor. De bedrijfscultuur van Van Lanschot Kempen is persoonlijk en biedt veel ruimte voor initiatief en ondernemerschap. Je kunt daardoor direct veel impact hebben in je eigen vakgebied en meewerken aan de toekomst van de wealth manager.

We bieden je alle ruimte om je verder te ontwikkelen en te groeien in jouw functie en binnen de organisatie. Onze arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden die je krijgt voor opleiding en ontwikkeling zijn gericht op een duurzame relatie waar jij en de wealth manager allebei van profiteren.

Het verhaal van Van Lanschot Kempen is een boeiend verhaal. Het is een verhaal over mensen die durven en actief zijn. Een verhaal over intelligente doeners die verantwoordelijkheid nemen, verwachtingen overtreffen, de kansen die ze zien goed overwegen en daarna verzilveren. Mensen die ondernemen, altijd inzettonen voor hun werk en hun steentje willen bijdragen aan belangrijke thema’s als duurzaamheid en vitaliteit. Ben jij zo iemand? Dan krijg je bij ons alle kansen.

Onze naam schept hoge verwachtingen én verplichtingen. Onze klanten zijn, terecht, veeleisend en rekenen op hoogwaardig advies van professionals. We vinden het daarom belangrijk dat wij onze klanten persoonlijk kennen, en zij ons.

Video

Wat Van Lanschot Kempen jou kan bieden?

Maarten Edixhoven - Voorzitter Raad van Bestuur

Onze geschiedenis

Van Lanschot Kempen heeft een rijke geschiedenis. Van Lanschot bestaat sinds 1737 en Kempen & Co is opgericht in 1903. Van Lanschot Kempen is sinds 2017 de overkoepelende organisatie van Van Lanschot, Kempen & Co en Evi. Op deze pagina gaan we in vogelvlucht door onze geschiedenis.

Van Lanschot
 Cornelis van Lanschot is de grondlegger van Van Lanschot NV. Vanaf de oprichting in 1737 verandert het bedrijf langzaam van een handelshuis in specerijen in een wealth manager. De oudste bewaard gebleven effectennota komt uit 1784 en in 1816 is er met het ‘Lanschotje’ zelfs een eigen munt in omloop. In de twintigste eeuw groeien we uit naar een Private Bank internationale bank, in 1999 volgt onze notering aan de AEX. Tegenwoordig zijn we een zelfstandig gevestigde wealth manager.

Kempen & Co
In 1903 opent de beurs van Berlage. Vlak daarna starten Arines Kempen en zijn compagnon Martinus de Lange met hun handel in effecten. In de beginjaren van Kempen & Co bestaat het klantenbestand vooral uit particuliere beleggers. Later komen daar bedrijven bij en aan het einde van de twintigste eeuw verschuift de focus naar research en Corporate Finance. In 2007 sluit Kempen zich aan bij Van Lanschot.

Uitbreidingen in de familie
In 2013 lanceren we onze online spaar- en beleggingscoach Evi van Lanschot. In 2016 nemen we de private banking-activiteiten van Staalbankiers over en een jaar later ook de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland.

Duurzaamheid

We richten ons op het behoud en opbouw van vermogen op een duurzame manier ten behoeve van toekomstige generaties. Ons doel is om duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders, op een manier die bijdraagt aan duurzame oplossingen voor de meest urgente mondiale uitdagingen. We streven ernaar lange termijn waarde te creëren voor onze belanghebbenden, niet alleen in financiële maar ook in sociale, ecologische en maatschappelijke zin. Alles dat we waarderen in het leven. In bredere zin vertegenwoordigt vermogen de collectieve wijsheid van de samenleving en de culturele normen en waarden die deze ondersteunen. Als bedrijf zijn wij van mening dat het genereren van rijkdom – en de herverdeling door middel van belastingheffing – cruciaal is voor het proces van het creëren en behouden van stabiele, succesvolle samenlevingen. Gezien het feit dat maatschappelijke cohesie het creëren van vermogen noodzakelijk maakt, geloven we dat vermogensbeheer niet voorbehouden kan zijn aan enkelen, maar cruciaal is voor iedereen. We geloven dat als we – samen met onze stakeholders – bijdragen aan een duurzamere wereld, iedereen hiervan profiteert. We geloven dat behoud en opbouw van vermogen, op een duurzame manier, de verantwoordelijkheid van de mens is. 
 
Onze mensen: we geloven dat getalenteerde, vitale en impactvolle mensen willen werken bij inclusieve organisaties met wie zij hun doelen, cultuur en waarden delen. 
Onze klanten: we geloven dat het vermogen dat we behouden en opbouwen voor onze klanten vandaag, alleen zijn echte waarde kan behouden in een toekomstige duurzame wereld. 
Onze aandeelhouders: we geloven als gespecialiseerde vermogensbeheerder dat we kunnen profiteren van deze kansen en aantrekkelijke lange termijn waarde, zowel financieel en duurzaam, kunnen creëren voor onze kapitaalverstrekkers. 
Onze maatschappij en planeet: wij zijn van mening dat het genereren van rijkdom op een manier waarop we een leefbare omgeving herstellen, van cruciaal belang is voor het proces van het creëren en behouden van stabiele, succesvolle samenlevingen. Er is geen tweede kans om opwarming van de aarde en uitputting van hulpbronnen tegen te gaan.
Story

Keuzes maken om onze planeet te redden

Ruud van de Ven - Private Banker Verenigingen & Stichtingen
Story

Duurzaamheid is de nieuwe vorm

Albert Marsal - Corporate finance associate