1. Home
  2. Over ons
  3. Bedrijfscultuur

Onze cultuur

De bedrijfscultuur van Van Lanschot Kempen is persoonlijk en biedt veel ruimte voor initiatief en ondernemerschap. Je kunt daardoor direct veel impact hebben in je eigen vakgebied en meewerken aan de toekomst van de wealth manager.
Onze missie is het behoud en de opbouw van vermogen voor onze klanten en de samenleving op een duurzame manier. Door goed te zijn in wat we doen en verwachtingen proberen te overtreffen. Door alles te doen waardoor onze klanten sterker staan, beter worden en verder komen. Wat we doen en hoe we het doen moet aansluiten bij onze waarden, bij wie we van binnen zijn. Als mens en als organisatie. Van daaruit werken we het beste. Samen. Kom verder.

 

Persoonlijk. Gespecialiseerd. Ondernemend. Daadkrachtig.

Dat zijn de waarden waar we voor staan en dat merk je als je bij ons werkt. Onze vier waarden vormen ons kompas. Een kompas dat ons helpt om keuzes te maken in ons gedrag, in hoe we samenwerken en in het creëren van een diverse en inclusieve werkomgeving.

Persoonlijk
We investeren in relaties voor de lange termijn. Het belang van de klant staat hierin centraal. We handelen proactief. En onze persoonlijke benadering in hoe we met klanten werken, trekken we door in hoe we samenwerken. Wie ben je als mens, wat zijn je dromen en ambities? Waar wil jij heen? Het antwoord op deze vragen is de basis waarmee we jouw carrière helpen vormgeven. Want alleen zo kom je verder.

Gespecialiseerd
We houden van ons vak. We werken samen met diepgaande kennis van specifieke sectoren en disciplines.
Als professional bied jij samen met je collega’s de hoogste kwaliteit: je bent altijd up-to-date. Bij ons blijf je leren. Onze arbeidsvoorwaarden en ontwikkelkansen zijn er om jou verder te helpen in je loopbaan bij Van Lanschot Kempen.

Ondernemend
We zijn ambitieus en resultaatgericht. Altijd zien we kansen en anticiperen daarop, met de nadruk op duurzame oplossingen. Jouw innovatieve manier van denken is daarbij meer dan welkom. Maak impact in je eigen vakgebied en werk mee aan de beste oplossing voor de toekomst, voor de samenleving en voor de klant.

Daadkrachtig
We werken oplossingsgericht en met daadkracht. Onze adviezen zijn helder en onze dienstverlening is dat ook.  Onze mensen zijn slimme doeners die verantwoordelijkheid nemen en verwachtingen proberen te overtreffen. Ben jij er ook zo één? Dan krijg je bij ons alle kansen.

 

Video

Wat Van Lanschot Kempen jou kan bieden?

Maarten Edixhoven - Voorzitter Raad van Bestuur

Onze geschiedenis

Van Lanschot Kempen heeft een rijke geschiedenis. Van Lanschot bestaat sinds 1737 en Kempen & Co is opgericht in 1903. Van Lanschot Kempen is sinds 2017 de overkoepelende organisatie van Van Lanschot, Kempen & Co en Evi. Op deze pagina gaan we in vogelvlucht door onze geschiedenis.

Van Lanschot
 Cornelis van Lanschot is de grondlegger van Van Lanschot NV. Vanaf de oprichting in 1737 verandert het bedrijf langzaam van een handelshuis in specerijen in een wealth manager. De oudste bewaard gebleven effectennota komt uit 1784 en in 1816 is er met het ‘Lanschotje’ zelfs een eigen munt in omloop. In de twintigste eeuw groeien we uit naar een Private Bank internationale bank, in 1999 volgt onze notering aan de AEX. Tegenwoordig zijn we een zelfstandig gevestigde wealth manager.

Kempen & Co
In 1903 opent de beurs van Berlage. Vlak daarna starten Arines Kempen en zijn compagnon Martinus de Lange met hun handel in effecten. In de beginjaren van Kempen & Co bestaat het klantenbestand vooral uit particuliere beleggers. Later komen daar bedrijven bij en aan het einde van de twintigste eeuw verschuift de focus naar research en Corporate Finance. In 2007 sluit Kempen zich aan bij Van Lanschot.

Uitbreidingen in de familie
In 2013 lanceren we onze online spaar- en beleggingscoach Evi van Lanschot. In 2016 nemen we de private banking-activiteiten van Staalbankiers over en een jaar later ook de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland.

Duurzaamheid

We richten ons op het behoud en opbouw van vermogen op een duurzame manier ten behoeve van toekomstige generaties. Ons doel is om duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders, op een manier die bijdraagt aan duurzame oplossingen voor de meest urgente mondiale uitdagingen. We streven ernaar lange termijn waarde te creëren voor onze belanghebbenden, niet alleen in financiële maar ook in sociale, ecologische en maatschappelijke zin. Alles dat we waarderen in het leven. In bredere zin vertegenwoordigt vermogen de collectieve wijsheid van de samenleving en de culturele normen en waarden die deze ondersteunen. Als bedrijf zijn wij van mening dat het genereren van rijkdom – en de herverdeling door middel van belastingheffing – cruciaal is voor het proces van het creëren en behouden van stabiele, succesvolle samenlevingen. Gezien het feit dat maatschappelijke cohesie het creëren van vermogen noodzakelijk maakt, geloven we dat vermogensbeheer niet voorbehouden kan zijn aan enkelen, maar cruciaal is voor iedereen. We geloven dat als we – samen met onze stakeholders – bijdragen aan een duurzamere wereld, iedereen hiervan profiteert. We geloven dat behoud en opbouw van vermogen, op een duurzame manier, de verantwoordelijkheid van de mens is. 
 
Onze mensen: we geloven dat getalenteerde, vitale en impactvolle mensen willen werken bij inclusieve organisaties met wie zij hun doelen, cultuur en waarden delen. 
Onze klanten: we geloven dat het vermogen dat we behouden en opbouwen voor onze klanten vandaag, alleen zijn echte waarde kan behouden in een toekomstige duurzame wereld. 
Onze aandeelhouders: we geloven als gespecialiseerde vermogensbeheerder dat we kunnen profiteren van deze kansen en aantrekkelijke lange termijn waarde, zowel financieel en duurzaam, kunnen creëren voor onze kapitaalverstrekkers. 
Onze maatschappij en planeet: wij zijn van mening dat het genereren van rijkdom op een manier waarop we een leefbare omgeving herstellen, van cruciaal belang is voor het proces van het creëren en behouden van stabiele, succesvolle samenlevingen. Er is geen tweede kans om opwarming van de aarde en uitputting van hulpbronnen tegen te gaan.
Story

Keuzes maken om onze planeet te redden

Ruud van de Ven - Private Banker Verenigingen & Stichtingen
Story

Duurzaamheid is de nieuwe vorm

Albert Marsal - Corporate finance associate